Beskrivelse
  • Et nytt, vibrerende jog wheel lar deg føle cue points
  • Spill og veksle mellom stems, loops og samplinger sammen med musikken
  • Opprett unike mikser ved help av innebygd FX og stem control
  • Inkluderer Traktor Pro 3 programvare